Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określa
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, Poz.2294).

 

Wyniki analizy wody poszczególnych ujęć wody:

 

Parametry organoleptyczne i fizyczne Jednostka NDS* Ujęcie wody
Stary Rynek Parkoszowice Kosowska Niwa Bzów Karlin Skarżyce
Barwa mg/l Pt A*
Mętność NTU 1
pH 6,5 – 9,5
Przewodność elektryczna właściwa (PEW) w temp. 25˚C µS/cm 2 500
Zapach A*
Smak A*

 

 

 

 

Parametry chemiczne Jednostka NDS* Ujęcie wody
Stary Rynek Parkoszowice Kosowska Niwa Bzów Karlin Skarżyce
Amoniak (NH4+) mg/l 0,50
Azotany (NO3) mg/l 50
Azotyny (NO2) mg/l 0,50
Żelazo µg/l 200
Mangan µg/l 50
Twardość ogólna mg CaCO3/l 60-500

 

 

Parametry mikrobiologiczne Objętość próbki

ml

NDWW*

jtk*/

NPL

Ujęcie wody
Stary Rynek Parkoszowice Kosowska Niwa Bzów Karlin Skarżyce
Ogólna liczna mikroorganizmów w temp. 22±2˚C po 72 h 1 bez nieprawidłowych zmian
Liczba enterokoków kałowych 100 0
Liczba bakterii grupy coli 100 0
Liczna Escherichia coli 100 0

 

  • NDS – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie,
  • NDWW – Najwyższa Dopuszczalna Wartość Wskaźnika wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia Dz. U. 2017, poz. 2294,
  • jtk – jednostki tworzące kolonie,
  • A – Akceptowalny i bez nieprawidłowych zmian.
Back to top
Skip to content