RPWiK Sp. z o.o. w Zawierciu informuje, że w dniu 2021-10-14, od godziny 10:30  do godziny  11:30 z powodu prac na Ujęciu Wody Karlin wystąpi przerwa w dostawie wody.

Dotyczy :

  • Sołectwo Karlin
Back to top
Skip to content