RPWiK Sp. z o.o. w Zawierciu informuje, że w dniu 2021-11-12, od godziny 10:20  do godziny 15:00 z powodu uszkodzenia sieci wodociągowej przez firmę zewnętrzną przy ul. Włodzimierza Niedziałkowskiego wystąpi przerwa w dostawie wody.

Dotyczy :

  • ul. Włodzimierza Majakowskiego
  • ul. Kromołowska dz. 84/2, 20, 48
  • ul. Cypriana Kamila Norwida 1, 2, 4
Back to top
Skip to content