Usługi asenizacyjne obejmują opróżnianie zbiorników bezodpływowych (szamb), transport nieczystości i oczyszczanie na oczyszczalni ścieków w Zawierciu.

Działalność prowadzona jest na terenie gmin:

  1. Zawiercie
  2. Ogrodzieniec
  3. Włodowice

Usługa jest wykonywana pojazdem asenizacyjnym o pojemności beczki 6,3 m³.

Back to top
Skip to content