Nowe pompy na ujęciu “Kosowska Niwa”

Przystępujemy do kolejnego etapu modernizacji ujęcia wody “Kosowska Niwa”. Trwa montaż trzech zestawów pompowych, każdy o mocy 110 kW i wydajności 350 m3 wody na godzinę.

Młodzież Zespołu Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu odwiedziła Oczyszczalnię Ścieków

W dniu 22 września br. oczyszczalnię ścieków komunalnych odwiedziła młodzież Zespołu Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu. Była to młodzież z klasy logistycznej oraz klasy szkoły branżowej. Wycieczkę zorganizowano w ramach warsztatów terenowych z geografii. Goście zapoznali się z obiektami i urządzeniami oczyszczalni oraz poznali technologię oczyszczania ścieków komunalnych.  

Przecisk pod drogą krajową DK78 (ul. Wojska Polskiego)

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. informuje, że rozpoczęto jeden z trudniejszych etapów budowy wodociągu DN 350 z żeliwa sferoidalnego – przecisk rurą DN600 o długości 25mb pod drogą krajową DK78 (ul. Wojska Polskiego).

Strategia Rozwoju Gminy Zawiercie – ankieta

Prezydent Zawiercia Łukasz Konarski zaprasza do udziału w badaniu ankietowym. W naszym mieście rozpoczynają się bowiem prace nad „Strategią Rozwoju Gminy Zawiercie na lata 2021-2030”.

Nowe stawki opłat za oczyszczanie nieczystości ciekłych

Informujemy, że z dniem 1.09.2021r. zgodnie z Uchwałą nr 43/2021 Zarządu Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu będą obowiązywały nowe stawki opłat za oczyszczanie nieczystości ciekłych. Uchwała w formie pliku PDF

Nowe usługi: IBOK + E-FAKTURA

Zachęcamy do rejestracji w Internetowym Biurze Obsługi Klienta oraz zamianie tradycyjnej papierowej faktury na e-fakturę.

Modernizacją sieci wodociągowej w ul. Mrzygłodzkiej

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. informuje, że w dniu 29.07.2021 r. zakończone zostały prace związane z modernizacją sieci wodociągowej w ul. Mrzygłodzkiej.

Zawierciański Klaster Energii

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zostało partnerem Zawierciańskiego Klastra Energii.

Kurtyny wodne w mieście 💦

Upały coraz większe, więc dla ochłody mieszkańców Zawiercia zainstalowaliśmy kurtyny wodne 💦:

Rozważne i oszczędne korzystanie z wody

Zarząd Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu ul. 11 Listopada 2  zwraca się z ogromną prośbą do mieszkańców Gminy Zawiercie i właścicieli działek rekreacyjnych o rozważne i możliwie oszczędne korzystanie z wody oraz ograniczenie do minimum podlewania przydomowych ogródków i trawników w czasie upałów. Pobór wody do napełnienia basenu […]

Rozpoczęcie realizacji budowy wodociągu rozdzielczego ul. Zachodnia – ul. Stary Rynek

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. informuje, że od dnia 07.06.2021 r. przystąpiliśmy do realizacji budowy wodociągu DN 350 z żeliwa sferoidalnego zgodnie z projektem budowlanym pt.” Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego sieci wodociągowej rozdzielczej od ul. Zachodniej do Stacji Pomp przy ul. Stary Rynek”.

Zakończenie przebudowy węzła magistrali wodociągowej w ul. Łośnickiej

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje o zakończeniu inwestycji polegającej na przebudowie węzła magistrali wodociągowej w ul. Łośnickiej. Wymieniono 2 zasuwy sieciowe DN400, zasuwę DN300 oraz ułożono łącznie 8,5mb magistrali wodociągowej z żeliwa sferoidalnego o średnicy nominalnej DN400/DN300.

Back to top
Skip to content