Modernizacją sieci wodociągowej w ul. Mrzygłodzkiej

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. informuje, że w dniu 29.07.2021 r. zakończone zostały prace związane z modernizacją sieci wodociągowej w ul. Mrzygłodzkiej. W roku 2021 wykonano 558 mb nowego wodociągu z rur PE 125RC; DZ 125mm oraz 52 szt. przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych na łączna długość 227 mb. Przez cały okres […]

Zawierciański Klaster Energii

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zostało partnerem Zawierciańskiego Klastra Energii. Nadrzędnym celem Klastra jest dążenie do poprawy stanu środowiska naturalnego i poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii. Wśród korzyści, mających być efektem jego funkcjonowania są przede wszystkim niższe kwoty energii. W dniu 27 lipca 2021 roku w Urzędzie Miasta zostało w tym […]

Kurtyny wodne w mieście 💦

Upały coraz większe, więc dla ochłody mieszkańców Zawiercia zainstalowaliśmy kurtyny wodne 💦: Obok Przychodni Rejonowej Nr 2 przy ul. Powstańców Śląskich: Na Żabkach, przy fontannie: Na alei Generała Władysława Sikorskiego, przy przejściu dla pieszych:  

Rozważne i oszczędne korzystanie z wody

Zarząd Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu ul. 11 Listopada 2  zwraca się z ogromną prośbą do mieszkańców Gminy Zawiercie i właścicieli działek rekreacyjnych o rozważne i możliwie oszczędne korzystanie z wody oraz ograniczenie do minimum podlewania przydomowych ogródków i trawników w czasie upałów. Pobór wody do napełnienia basenu […]

Rozpoczęcie realizacji budowy wodociągu rozdzielczego ul. Zachodnia – ul. Stary Rynek

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. informuje, że od dnia 07.06.2021 r. przystąpiliśmy do realizacji budowy wodociągu DN 350 z żeliwa sferoidalnego zgodnie z projektem budowlanym pt.” Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego sieci wodociągowej rozdzielczej od ul. Zachodniej do Stacji Pomp przy ul. Stary Rynek”.

Zakończenie przebudowy węzła magistrali wodociągowej w ul. Łośnickiej

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje o zakończeniu inwestycji polegającej na przebudowie węzła magistrali wodociągowej w ul. Łośnickiej. Wymieniono 2 zasuwy sieciowe DN400, zasuwę DN300 oraz ułożono łącznie 8,5mb magistrali wodociągowej z żeliwa sferoidalnego o średnicy nominalnej DN400/DN300.

Zakończenie przebudowy wodociągu rozdzielczego w ul. Przejściowej

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje o zakończeniu inwestycji polegającej na przebudowie wodociągu rozdzielczego wraz z przyłączami w ul. Przejściowej. Wykonano 136mb wodociągu z rur PE 125RC; DZ 125mm. Wykonano 1 szt. przyłącza wodociągowego o całkowitej długości 6mb.

Zakończenie przebudowy wodociągu rozdzielczego w ul. Filaretów

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje o zakończeniu inwestycji polegającej na przebudowie wodociągu rozdzielczego wraz z przyłączami w ul. Filaretów. Wykonano 409mb wodociągu z rur PE 125RC; DZ 125mm. Wykonano 12 szt. przyłączy wodociągowych o całkowitej długości 60mb.

Zakończenie przebudowy wodociągu rozdzielczego w ul. Nad Wartą

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje o zakończeniu inwestycji polegającej na przebudowie wodociągu rozdzielczego wraz z przyłączami w ul. Nad Wartą. Wykonano 520m wodociągu z rur PE 125RC; DZ 125mm. Zamontowano 3 hydranty. Wykonano 31 szt. przyłączy wodociągowych o całkowitej długości 190mb.

100 Wpływowych Kobiet Województwa Śląskiego

“Sukces smakuje lepiej, gdy osiągany jest z zespołem” Katarzyna Stachowicz  

Remont i modernizacja zagęszczacza grawitacyjnego

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu wykonało samodzielnie remont i modernizację zagęszczacza grawitacyjnego nr 2 na Oczyszczalni Ścieków przy ul. Włodowskiej 21.

Zakończenie przebudowy wodociągu rozdzielczego w ul. Piłsudskiego

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje o zakończeniu inwestycji polegającej na przebudowie wodociągu rozdzielczego wraz z przyłączami w ul. Piłsudskiego.

Back to top
Skip to content