Oferta pracy

ELEKTROMONTER ZAKŁADOWY

Oferta pracy

MONTER SIECI KANALIZACYJNEJ

Budowa kanalizacji sanitarnej PVC 200 wraz z przyłączami PVC 160 w ul. Widnej w Zawierciu

Długości projektowanych sieci kanalizacyjnych poszczególnych średnic przedstawiają się następująco: rury PVC 200 x 5,9 L=461,0 mb rury PVC 160 x 4,7 L=56,0 mb  

Prace modernizacyjne sieci wodociągowej przy ul. Rolniczej oraz budowa wodociągu w ul. Wojska Polskiego

RPWiK Sp. z o. o. informuje, że obecnie trwają prace modernizacyjne sieci wodociągowej przy ul. Rolniczej.

Nowe stawki opłat za oczyszczanie nieczystości ciekłych

Informujemy, że z dniem 3.11.2021r. zgodnie z Uchwałą nr 52/2021

Nowe pompy na ujęciu “Kosowska Niwa”

Przystępujemy do kolejnego etapu modernizacji ujęcia wody “Kosowska Niwa”. Trwa montaż trzech zestawów pompowych, każdy o mocy 110 kW i wydajności 350 m3 wody na godzinę.

Młodzież Zespołu Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu odwiedziła Oczyszczalnię Ścieków

W dniu 22 września br. oczyszczalnię ścieków komunalnych odwiedziła młodzież Zespołu Szkół i Placówek im. H. Kołłątaja w Zawierciu.

Przecisk pod drogą krajową DK78 (ul. Wojska Polskiego)

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. informuje, że rozpoczęto jeden z trudniejszych etapów budowy wodociągu DN 350 z żeliwa sferoidalnego – przecisk rurą DN600 o długości 25mb pod drogą krajową DK78 (ul. Wojska Polskiego).

Strategia Rozwoju Gminy Zawiercie – ankieta

Prezydent Zawiercia Łukasz Konarski zaprasza do udziału w badaniu ankietowym. W naszym mieście rozpoczynają się bowiem prace nad „Strategią Rozwoju Gminy Zawiercie na lata 2021-2030”.

Nowe usługi: IBOK + E-FAKTURA

Zachęcamy do rejestracji w Internetowym Biurze Obsługi Klienta oraz zamianie tradycyjnej papierowej faktury na e-fakturę.

Modernizacją sieci wodociągowej w ul. Mrzygłodzkiej

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. informuje, że w dniu 29.07.2021 r. zakończone zostały prace związane z modernizacją sieci wodociągowej w ul. Mrzygłodzkiej.

Zawierciański Klaster Energii

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zostało partnerem Zawierciańskiego Klastra Energii.

Back to top
Skip to content