Budowa sieci wodociągowej w ul. Polskiej i ul. Myśliwskiej w Zawierciu

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu zrealizowało przedsięwzięcie pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Polskiej i ul. Myśliwskiej w Zawierciu”. Zadanie dofinansowane było ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (zwanym dalej WFOŚiGW w Katowicach).

Wartość projektu wynosi: 1.198.151,94 PLN

Środki WFOŚiGW w Katowicach: 382.098,00 PLN

Zadanie zostało kompleksowo zrealizowane w 2020 r. Celem projektu była poprawa środowiska naturalnego poprzez racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi w drodze wymiany zdegradowanych sieci wodociągowych, minimalizując tym samym znaczne straty wody.

Back to top
Skip to content