Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej od ul. Zachodniej w Zawierciu do stacji pomp przy ul. Stary Rynek

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu zrealizowało przedsięwzięcie pn.: „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej od ul. Zachodniej w Zawierciu do stacji pomp przy ul. Stary Rynek”. Zadanie dofinansowane było ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (zwanym dalej WFOŚiGW w Katowicach).

Wartość projektu wynosi: 2.670.191,14 PLN

Środki WFOŚiGW w Katowicach: 1.306.500,00 PLN

Zadanie zostało kompleksowo zrealizowane w latach 2021 – 2022. Celem projektu było zapewnienie bezpieczeństwa jakości i ciągłości dostawy wody do celów spożywczych oraz socjalno-bytowych dla mieszkańców gminy Zawiercie poprzez budowę sieci wodociągowej łączącej wodociąg z podziemnym zbiornikiem wody na stacji pomp.

 


 

Budowa sieci wodociągowej w ul. Polskiej i ul. Myśliwskiej w Zawierciu

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu zrealizowało przedsięwzięcie pn.: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Polskiej i ul. Myśliwskiej w Zawierciu”. Zadanie dofinansowane było ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (zwanym dalej WFOŚiGW w Katowicach).

Wartość projektu wynosi: 1.198.151,94 PLN

Środki WFOŚiGW w Katowicach: 382.098,00 PLN

Zadanie zostało kompleksowo zrealizowane w 2020 r. Celem projektu była poprawa środowiska naturalnego poprzez racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi w drodze wymiany zdegradowanych sieci wodociągowych, minimalizując tym samym znaczne straty wody.

Back to top
Skip to content