Twardość wody jest jej naturalną właściwością, będąca funkcją stężenia kationów wapnia i magnezu. Istnieją różne skale pomiaru twardości wody. Im większe stężenie kationów w określonej objętości, tym twardsza woda. Woda zasilająca poszczególne dzielnice Zawiercia pochodzi z różnych ujęć i może się różnić stopniem twardości.
Według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U.2017, poz.2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zalecana wartość twardości ogólnej wody pitnej powinna mieścić się w granicach (60 – 500) mg CaCO3/l.

Twardość wody poszczególnych ujęć zasilających naszych odbiorców:

Back to top
Skip to content