Komunikat o odczytach wodomierzy

W trosce o zdrowie naszych klientów oraz pracowników Spółki, w związku z sytuacją epidemiologiczną i zaleceniami służb sanitarnych, uprzejmie informujemy, że pracownicy Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z/s w Zawierciu nie dokonują odczytów wodomierzy bezpośrednio u Odbiorców usług.

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o podawanie odczytów
wodomierzy:

  • telefonicznie, nr tel. 32 672 20 17 w. 33, 35, 512 197 661 (w godz. 7:00 – 15:00)
  • SMS-em, nr tel. 690 694 301
  • na adres e-mail: ewa.manierak@rpwikzawiercie.pl

Jednocześnie informujemy, że odczyty wodomierzy drogą radiową będą dokonywane na bieżąco. W przypadku braku informacji o stanie wodomierza ilość dostarczonej wody zostanie ustalona na podstawie średniego zużycia wody w okresie trzech ostatnich miesięcy.

Płatności za faktury można dokonywać:

  • w kasie przedsiębiorstwa, czynnej od poniedziałku do piątku, w godz. od 7:00 do 15:00 (przerwa: 10:00 – 10:30), przelewem na konto wskazane na fakturze lub na konto:
    ING Bank Śląski O/Zawiercie
    nr 66105015911000000800651861
  • W tytule przelewu proszę podawać nr faktury, za którą dokonywana jest wpłata oraz numer Nabywcy umieszczony na fakturze
Back to top
Skip to content