Płatności za faktury można dokonywać:

 • w kasie przedsiębiorstwa:
  • PN-PT, w godz. od 7:15 do 14:45 (przerwa: 10:00 – 10:30)
 • przelewem:
  • na konto wskazane na fakturze
  • na konto:
   ING Bank Śląski O/Zawiercie
   nr 66 1050 1591 1000 0008 0065 1861
   W tytule przelewu proszę podawać nr faktury, za którą dokonywana jest wpłata oraz numer Nabywcy umieszczony na fakturze
Back to top
Skip to content