Władzami Spółki są następujące organy:

  • Zgromadzenie Wspólników
  • Rada Nadzorcza
  • Zarząd Spółki

Zgromadzenie Wspólników: Gmina Zawiercie 79,35% i osoby fizyczne 20,65%.

Rada Nadzorcza:

  • Piotr Grzybowski – Przewodniczący
  • Rafał Piech – Wiceprzewodniczący
  • Grzegorz Dębowski – Sekretarz

Zarząd Spółki:

  • Bogusław Piotrowski – Prezes Zarządu

Telefon: 326721816 (sekretariat)

Back to top
Skip to content