Sieć wodociągowa

W RPWIK Zawiercie układ sieci wodociągowej mieszany w którym część przewodów istnieje w postaci obwodów zamkniętych

Źródła dostaw wody

Ujęcia wód podziemnych to obiekty i urządzenia przeznaczone do zdrenowania warstwy wodonośnej i czerpania z nich wody.

Badanie jakości wody

Najważniejsze zasady i priorytety monitoringu jakości wody w RPWIK Zawiercie

Back to top
Skip to content