Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu wykonało samodzielnie remont i modernizację zagęszczacza grawitacyjnego nr 2 na Oczyszczalni Ścieków przy ul. Włodowskiej 21.

Zakres wykonanych prac:

Wyczyszczenie zbiornika
Naprawa uszkodzonych odciągów stabilizacyjnych
Czyszczenie konstrukcji mieszadła
Wymiana instalacji elektrycznej zagęszczacza wraz z całkowitą modernizacją szafy sterowniczej
Remont przekładni teleskopu wód nadosadowych
Konserwacja urządzeń zagęszczacza przed dalszą eksploatacją

Prace zostały wykonane w kwietniu i maju 2021 roku.

Czytaj więcej

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje o zakończeniu inwestycji polegającej na przebudowie wodociągu rozdzielczego wraz z przyłączami w ul. Piłsudskiego. Wykorzystując metodę przewiertów sterowanych ułożono 650 mb sieci wodociągowej z rur PE 100RC; DZ 125mm oraz 25 szt. przyłączy wodociągowych o łącznej długości 251 mb . Zabudowano również nowe 3 hydranty przeciwpożarowe.

Czytaj więcej

Back to top
Skip to content