Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. informuje, że od dnia 07.06.2021 r. przystąpiliśmy do realizacji budowy wodociągu DN 350 z żeliwa sferoidalnego zgodnie z projektem budowlanym pt.” Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego sieci wodociągowej rozdzielczej od ul. Zachodniej do Stacji Pomp przy ul. Stary Rynek”.

Czytaj więcej

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje o zakończeniu inwestycji polegającej na przebudowie węzła magistrali wodociągowej w ul. Łośnickiej. Wymieniono 2 zasuwy sieciowe DN400, zasuwę DN300 oraz ułożono łącznie 8,5mb magistrali wodociągowej z żeliwa sferoidalnego o średnicy nominalnej DN400/DN300.

Czytaj więcej

Back to top
Skip to content