Numer/NazwaRozmiarPobierz
1. Ankieta satysfakcji Klienta 476.12 KB PobierzPodgląd
2. Druk umowy na pobór wody z hydrantu 185.78 KB PobierzPodgląd
3. Druk umowy o odbiór ścieków 262.10 KB PobierzPodgląd
4. Druk umowy o zaopatrzenie w wodę 269.47 KB PobierzPodgląd
5. Druk umowy o zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków 300.57 KB PobierzPodgląd
6. Informacja dla dostawców ścieków 11.67 KB PobierzPodgląd
7. Protokół kontrolnego poboru próbek 553.92 KB PobierzPodgląd
8. Protokół zdawczo-odbiorczy wodomierza/podlicznika 553.18 KB PobierzPodgląd
9. Wniosek o aktualizację danych 510.67 KB PobierzPodgląd
10. Wniosek o dodatkowy zestaw wodomierzowy 384.54 KB PobierzPodgląd
11. Wniosek o uzgodnienie branżowe / aktualizację mapy zasadniczej / uzgodnienie projektu / uzgodnienie dok. techn./planu sytuacyjnego przyłączania do sieci 155.15 KB PobierzPodgląd
12. Wniosek o uzgodnienie projektu technicznego 378.00 KB PobierzPodgląd
13A. Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci - ogólny 154.57 KB PobierzPodgląd
13B. Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci - budynek mieszkalny jednorodzinny 156.62 KB PobierzPodgląd
14. Wniosek o zawarcie umowy na pobór wody z hydrantu 120.14 KB PobierzPodgląd
15. Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków 580.86 KB PobierzPodgląd
16. Wykonanie ekspertyzy wodomierza 365.80 KB PobierzPodgląd
17. Wzór dokumentu potwierdzający odbiór nieczystości ciekłych 7.76 KB PobierzPodgląd
18. Zlecenie badania laboratoryjnego 573.84 KB PobierzPodgląd
19. Zlecenie wykonania robót 581.21 KB PobierzPodgląd
Back to top
Skip to content