Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zawierciu realizuje koncepcję, według której przedsiębiorstwo już na etapie budowania strategii uwzględnia interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy. Efektem tych działań są liczne przedsięwzięcia i projekty CSR.

Do najważniejszych należą:

  • akcje społeczne i charytatywne,
  • przedsięwzięcia proekologiczne,
  • edukacja mieszkańców i otoczenia biznesowego w zakresie ochrony środowiska i zdrowia.

Back to top
Skip to content