Dla dostawców ścieków

Zgodnie z paragrafem 12 Regulaminu odbioru nieczystości ciekłych dla RPWIK Sp. z o. o. z siedzibą w Zawierciu, dostawca zobowiązany jest każdorazowo dostarczać dokument potwierdzający odbiór nieczystości ciekłych zgodny ze wzorem

Back to top
Skip to content