Internetowe Biuro Obsługi Klienta (IBOK), to multimedialny serwis udostępniony Odbiorcom 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. To swoboda i komfort w załatwianiu wszelkich spraw w RPWiK Sp. z o.o., wystarczy dostęp do Internetu.

Z serwisu mogą korzystać wszyscy klienci RPWiK Sp. z o.o., którzy posiadają podpisaną umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków i prawidłowo przeprowadzili rejestrację.

Internetowe Biuro Obsługi Klienta zawiera następujące funkcjonalności:

Faktury:

 • szczegółowe informacje o fakturze

Umowy:

 • numer umowy
 • data zawarcia i rozpoczęcia umowy
 • dane sprzedawcy i nabywcy

Odczyty:

 • numer wodomierza
 • historia odczytów ( data odczytu, wskazania licznika, zużycie)

Rozrachunki:

 • pełna lista faktur
 • sprawdzenie informacji o dokonywanych wpłatach

Analizy:

 • graficzna wizualizacja danych
 • możliwość wyboru rodzaju wykresu i danych (opłaty lub zużycie)

Wodomierze:

 • numer wodomierza
 • termin legalizacji
 • adres posesji

Zgłoszenia:

 • formularz do kontaktu z RPWiK z siedzibą w Zawierciu

Zgłoszenie odczytu:

 • możliwość samodzielnego zgłaszania odczytów wodomierzy

Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania odczytów kontrolnych przez osoby do tego upoważnione bez powiadamiania Użytkownika o ich terminie, szczególnie w przypadku gdy istnieje domniemanie, że odczyt jest błędny (podane wskazanie wodomierza jest znacząco niższe lub wyższe w stosunku do poprzednich wskazań).

Ustawienia:

 • możliwość zmiany hasła, adresu e-mail i nr telefonu

Jak  założyć konto w IBOK:

 1. Przygotuj ostatnią fakturę otrzymaną od RPWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu.
 2. Wejdź na stronę internetową https://ibok.rpwikzawiercie.pl/

Do panelu rejestracji i logowania można mieć dostęp również przez stronę internetową RPWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu https://rpwikzawiercie.pl 

 1. Kliknij słowo „Rejestracja”
 2. W polu „Twój login” wpisz słowo „klient” oraz ID Klienta (np. klient012345).

ID Klienta znajduje się na fakturze w polu NABYWCA. Wpisanie w polu „Twój login” innych danych uniemożliwi identyfikację Użytkownika.

 1. W polu „Twoje hasło” zdefiniuj swoje hasło dostępu do Internetowego Biura Obsługi Klienta (minimum 6 znaków, bez polskich liter, bez spacji).
 2. Pole „Imię i Nazwisko lub nazwa firmy” definiuje użytkownika założonego Konta (wpisz imię i nazwisko lub nazwę firmy zgodnie z zawartą umową).
 3. W polu „e-mail” – wpisz adres e-mail, który będzie służył do korespondencji z RPWiK Sp. z o.o. Adres ten niezbędny jest również przy odzyskiwaniu hasła.
 4. W polu „numer ostatniej faktury” należy wpisać nr ostatniej faktury za dostarczoną wodę i/lub odprowadzone ścieki np. SWOD/11/2015.
 5. Przepisz kod z obrazka, zapoznaj się z Regulaminem IBOK i kliknij „Załóż konto”.

Identyfikacja Klienta odbywa się w godzinach pracy RPWiK Sp. z o.o., tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500.

Po pomyślnej weryfikacji na wskazany adres e-mail wysyłana jest wiadomość o możliwości korzystania z pełnego zakresu usług IBOK.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 32 67 220 17 wew. 35

Back to top
Skip to content