RPWiK Sp. z o.o. w Zawierciu informuje, że w dniu 2024-07-13, od godziny 11:00 do godziny 16:00 z powodu awarii sieci energetycznej Tauron spowodowaną zerwanymi przez drzewa liniami przy ujęciu wody Parkoszowice możliwe przerwy w dostawie wody oraz niższe ciśnienie w sieci wodociągowej. Planowane usunięcie awarii przez Tauron godzina 16:00

Dotyczy:

Blanowice
Pomrożyce
Kromołów
Warty

Czytaj więcej

RPWiK Sp. z o.o. w Zawierciu informuje, że w dniu 2024-07-13, od godziny 8:30 do godziny 12:00 z powodu awarii na sieci wodociągowej przy ul. Łośnickiej 78 wystąpi przerwa w dostawie wody.

Dotyczy :

ul. Astronautów
ul. Kolorowa
ul. Łośnicka nr: 78, 88, 90, 96, 100, 108, 114

Czytaj więcej

RPWiK Sp. z o.o. w Zawierciu informuje, że w dniu 2024-07-11, od godziny 12 00 do godziny 15 00 z powodu awarii na sieci wodociągowej przy ul. Jurajskiej 122 wystąpi przerwa w dostawie wody.

Dotyczy :

ul. Jurajska od nr 106 do nr 165
ul. Grobla nr: 1, 2
ul. Warzywna nr: 25b, 27, 29, 40

Czytaj więcej

RPWiK Sp. z o.o. w Zawierciu informuje, że w dniu 2024-07-02, od godziny 7:45 do godziny 13:00 z powodu awarii na przyłączu wodociągowym przy ul. Zaparkowej 8  wystąpi przerwa w dostawie wody.

Dotyczy :

ul. Zaparkowa 8, 10, 12
ul. Klonowa 6, 7, 8, 10
ul. Wierzbowa 27

Czytaj więcej

Back to top
Skip to content