Nowa kategoria 118/2023- Wykonanie usługi polegającej na bieżącej obsłudze kotłowni gazowych oraz konserwacji urządzeń gazowych i co 116/2023 - Zakup samochodu dostawczego wraz z leasingiem 115/2023 - Zakup i dostawa pompy RPZ 65-200.040 Białogon 114/2023 - Odbiór, transport, odzysk w instalacji lub zbieranie 200 Mg odpadów (skratki 19 08 01) 113/2023 - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 08 02 - zawartość płaskowników 111/2023 - Odbiór, transport oraz odzysk w instalacji odpadów powstających na Oczyszczalni Ścieków komunalnych w Zawierciu o kodzie 19 08 05 (ustabilizowane komunalne osady ściekowe) 110/2023 - Zakup i montaż zestawu hydroforowego VDH 4.55/6-2 HVL wersja NL 107/2023-Zakup, dostawa oraz transport materiałów betonowych: kostka brukowa, płyty brukowe, krawężniki drogowe, obrzeża betonowe 104/2023 - Zakup bonów na artykuły żywnościowe 103/2023 - Sprzedaż Koparko-ładowarki kołowej m-ki CASE, typ 580 Super R 102/2023 - Sprzedaż samochodu specjalnego do udrożniania kanalizacji Marki MERCEDES-BENZ model Atego18.0t 100/2023 - Zakup, dostawa i uruchomienie 2 sztuk pomp rotacyjnych Vogelsang typ VX136-140Q 97/2023 - Sprzedaż Koparko-ładowarki kołowa m-ki CASE, typ 580 Super R 96/2023 - Sprzedaż Samochodu specjalnego do udrażniania kanalizacji marki: MERCEDES-BENZ 94/2023-Sukcesywna dostawa złączek segmentowych z surowca PE 100 93/2023-Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu przeglądu gaśnic- 112 szt. 92/2023-Przegląd 2 sztuk agregatów kogeneracyjnych HORUS HE-KEC-250/325-MG250-B w zakresie P3, P1, P2 90/2023-Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie 2 sztuk pomp rotacyjnych Vogelsang typ VX136-140Q 89/2023-Zakup i dostawa 90 kg koncentratu przeznaczonego do czyszczenia i udrażniania taśm filtracyjnych oraz bębnów perforowanych w urządzeniach do mechanicznego zagęszczania i odwadniania osadu 88/2023-Wykonanie usługi konserwacji koryta i brzegów rzeki Warty 87/2023-Zakup i dostawa kondensacyjnej suszarki CANDY CSOEH8A2TE-S SmartPro 86/2023 - Przegląd 3 sztuk dmuchaw typ DA 253A, H. Cegielski – Poznań S.A. 85/2023-Dostawa ręczników frotte 300 sztuk 84/2023 - Zakup, dostawa, skonfigurowanie układu sterowania dla pompowni wód nadosadowych i pompowni osadów I stopnia na Oczyszczalni Ścieków w Zawierciu 83/2023-Sukcesywna dostawa złączek segmentowych z surowca PE 100 82/2023 - Sukcesywna dostawa opasek naprawczych ze stali nierdzewnej 80/2023-Naprawa chodników z montażem obrzeży i montażem krawężników po robotach na sieciach i przyłączach wodociąg. i kanalizacyj. na terenie prowadzonej działalności przez RPWiK Spółka z o.o. 79/2023- Wykonanie dodatków do dok. hydrogeologicznej, analiza ryzyka, strefy ochronne ujęć wód podziemnych Skarżyce i Stary Rynek 78/2023-Naprawa jezdni z montażem krawężników drogowych po robotach na sieciach i przyłączach wodociągowych i kanalizacyjnych 77/2023-Sukcesywna dostawa rur i złączek PVC 76/2023-Dostawa elementów żelbetowych studni kanalizacyjnych 74/2023-Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych wodomierzy i urządzeń oraz oprogramowania umożliwiającego zdalny odczyt wodomierzy wraz z jego instalacją i konfiguracją 73/2023-Sukcesywna dostawa armatury i zasuw sieciowych 72/2023-Naprawa chodników z montażem obrzeży i krawężników po robotach na sieciach i przyłączach wodoci. i kanaliza. na terenie prowadzonej działalności przez RPWiK Spółka z o.o. 71/2023-Sukcesywna dostawa armatury do podłączeń domowych część A iB 68/2023 Sukcesywna dostawa 10 500 kg flokulantu emulsyjnego Flopam EM 840 HIB (lub jego zamienników SD 6081 lub Zetag 9248 FS) 67/2023-Sukcesywna dostawa złączek elektrooporowych 66/2023-Sukcesywna dostawa Rur PE 100 RC SDR 11 PN16 65/2023-Sukcesywna dostawa studni wodomierzowych z PCV DN 500 mm w ilości 50 sztuk 64/2023-Naprawa jezdni z montażem krawężników drogowych po robotach na sieciach i przyłączach wodociągowych i kanalizacyjnych 63/2023-Zakup i dostawa zestawu pompowego Q=230 m³, H= 140 m 61/2023-Wykonanie pięcioletniego przeglądu budowlanego obiektów RPWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu 60/2023 - Opracow. proj. budowl. i techniczn. renowacji i przeb. kan. sanit. w Zawierciu w rej. ul. Stefania i ul. 11 Listopada oraz zatwier. proj. bud. i uzysk. w imie. Zamaw. dec. o pozw. na bud. 58/2023-Sukcesywna dostawa hydrantów 56/2023-Wykonanie pięcioletniego przeglądu budowlanego obiektów RPWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu 55/2023- Sukcesywna dostawa wody mineralnej 54/2023-Zakup i dostawa zestawów naprawczych do pomp L&M: LMHS 0057.1 oraz LMDS 0025.1 53/2023-Zakup i sukcesywna dostawa uniwersalnych łączników zakleszczających się na rurze do łączenia rur stalowych, żeliwnych, AC, PE i PVC 52/2023-Sukcesywna dostawa złączek skrętnych zaciskowych do rur PE 51/2023- Sukcesywna dostawa plomb do wodomierzy 50/2023-Dostawa, montaż i uruchomienie układu dogarniania osadu dla zgarniacza radialnego typu ZURc-42A osadnika wtórnego nr 1 wraz z dostarczeniem dokumentacji powykonawczej 49/2023-Zakup i sukces.dostawa flokul. roszk.Superfloc C-448 lub równoważ.: Praestol 655 BC-S, Zetag 8180, Flopam FO 4650 do odwad. osadów ściek. na prasie Huber Q Press 800.2 w ilości 12000 kg 48/2023-Przegląd okresowy klimatyzatorów 44/2023-Sukcesywna dostawa zaprawy szybkowiążącej HV KOMUNALTECHNIK HEVOLIT-FIX 3 (6 ton ) 41/2023-Usługa wulkanizacji i naprawy kół 40/2023-Sukcesywna dostawa łączników i akcesoriów wodociągowych 39/2023-Sukcesywna dostawa koagulantu żelazowego PIX 113 do chemicznego strącania fosforu w ilości 150 Mg 38/2023-Przegląd okresowy klimatyzatorów 37/2023-Budowa wodociągów metodą przewiertu sterowan. : ul. Wierzbowa; ul. Obroń.Poczty Gdańskiej 36/2023 - Opracow. proj. budowl. i techniczn. renowacji i przeb. kan. sanit. w Zawierciu w rej. ul. Stefania i ul. 11 Listopada oraz zatwier. proj. bud. i uzysk. w imie. Zamaw. dec. o pozw. 35/2023-Sukcesywna dostawa gazów technicznych 34/2023-Sukcesywna dostawa materiałów ślusarskich 33/2023-Usługa wulkanizacji i naprawy kół 32/2023-Usługa zakuwania węży hydraulicznych 31/2023-Sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych 30/2023-Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych 29/2023-Sukcesywna dostawa olejów, smarów, filtrów, części samochodowych i chemii samochodowej 28/2023-Sukcesywna dostawa opon samochodowych i rolniczych wraz z odbiorem zużytych, akumulatorów do pojazdów, filtrów i części do koparek 27/2023-Sukcesywna dostawa artykułów biurowych 26/2023-Zakup i sukcesywna dostawa 50 Mg wodnego roztworu chlorku poliglinu PAX18 25/2023 - Dostawa oleju napędowego, benzyny bezołowiowej Pb95 i oleju napędowego o podwyższonych parametrach eksploatacyjnych 24/2023-Sukcesywna dostawa łączników i akcesoriów wodociągowych 23/2023 - Dostawa oraz sfinansowanie w formie leasingu operacyjnego zakupu systemu do telewizyjnej inspekcji sieci ks i kd o średnicy DN 1 do DN 1000 z dostawą i przebudową na samochodzie 21/2023- Wykonanie usługi ponownej legalizacji najazdowej wagi samochodowej STRONG 18 S/N 2533 na Oczyszczalni Ścieków w Zawierciu 16/2023-Sukcesywna dostawa mieszanki asfaltowej na zimno 15/2022-Sukcesywna dostawa odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego wg wykazu 13/20230- Sukcesywna dostawa złączek Gebo 12/2023 - Sukcesywna dostawa kruszywa drogowego. 11/2023 - Zakup i dostawa części niezbędnych do naprawy maceratora Boerger P-150 INL. 10/2023 Sukcesywny odbiór z terenu Oczyszczalni Ścieków odpadów z czyszczenia studni kanalizacyjnych o kodzie odpadu 20 03 06 (100 ton). 9/2023 - Zakup piachu przemysłowego z transportem (2500 ton) 8/2023 Usługa przeglądu prasy ślimakowej HUBER Q-Press 800.2 wraz z wymianą szczotki (skrobaka) oraz oleju w przekładni 5/2023-Sukcesywna dostawa kruszywa drogowego 4/2023-Opracowanie dokumentacji ( dodatku do dokumentacji )przekształcenia ujęcia wody S26 bis znajdującego się w Zawierciu na działkach 139/4 i 140/5 w piezometr 2/2023-Sukcesywna dostawa podchlorynu sodu 7 700 kg w pojemnikach 35 kg 1/2023-Sukcesywna dostawa odzieży ochronnej i środków ochrony osobistej Rok 2023 Rok 2022 197/2022-Usługa pomiaru wydajności studni i pomiaru poziomu zwierciadła wody na ujęciach RPWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu 196/2022-Wykonanie usługi ponownej legalizacji najazdowej wagi samochodowej STRONG 18 S/N 2533 na Oczyszczalni Ścieków w Zawierciu 193/2022-Świadczenie obsługi BHP dla RPWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu 190/2022-Zakup i sukcesywna dostawa 30 Mg wodnego roztworu chlorku poliglinu PAX18 189/2022-Wykonanie usługi ponownej legalizacji najazdowej wagi samochodowej STRONG 18 S/N 2533 na Oczyszczalni Ścieków w Zawierciu 188/2022-Dostawa, montaż i uruchomienie układu dogarniania osadu dla zgarniacza radialnego typu ZURc-42A osadnika wtórnego nr 1 wraz z dostarczeniem dokumentacji powykonawczej 186/2022-Zakup i dostawa piły spalinowej do cięcia metalu na tarczę o średnicy Ø 350 mm 185/2022- Usługa outsourcingu sprzątania. 184/2022-Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 08 01 – skratki, wytworzonych na Oczyszczalni Ścieków w Zawierciu 183/2022-Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 08 02 - zawartość piaskowników, wytworzonych na Oczyszczalni Ścieków w Zawierciu 180/2022-Odbiór, transport i przetwarzanie w instalacji odpadów powstających na Oczyszczalni Ścieków komun.w Zawierciu o kodzie 19 08 05 (ustab.komunalne osady ściekowe) 179/2022 - Opracowanie dokumentacji (dodatku do dokumentacji) przekształcenia ujęcia wody S26 bis znajdującego się na działkach 139/4 i 140/5 w piezometr. 178/2022-Sukcesywna dostawa 50 szt. włazów żeliwnych klasy D-400 z logo Zamawiającego. 175/2022-Przegląd mieszadła Hermann Traxler typ TMA4 174/2022-Zakup i dostawa uszczelnień do zagęszczacza mechanicznego ANDRITZ PDL2000 i prasy taśmowej KLEIN KS20 173/2022-Zakup i dostawa 20 sztuk pilotów do bramy i szlabanu na Oczyszczalni Ścieków w Zawierciu 170/2022-Usługa outsourcingu sprzątania 169/2022 - Opracowanie dokumentacji przekształcenia ujęcia wody S26 bis znajdującego się na działkach 139/4 i 140/5 w piezometr 168/2022-Wykonanie usługi polegającej na bieżącej obsłudze kotłowni gazowych oraz konserwacji urządzeń gazowych i c.o. 166/2022 - Zakup i dostawa 2 szt. pomp Sulzer XJS 25 D-143 oraz 2 wirników do pomp Sulzer XJS 25 D-143 164/2022-Sukcesywna dostawa 252 kg smaru Mischerfett HT 4060 MF z przeznaczeniem do mieszadeł Hermann Traxler typ TMA 4 zainstalowanych w komorach fermentacyjnych osadu ściekowego 163/2022 - Zakup bonów na artykuły żywnościowe 161/2022- Zakup i dostawa 4 sztuk węży ssawno-tłoczonych Ø 110 asenizacyjnych PCV 160/2022-Zakup i dostawa silnika oraz sprzęgła niezbędnego do uruchomienia pompy w pompowni zakładowej 159/2022-Zakup i dostawa szczotek do czyszczenia bieżni oraz koryt w osadnikach wtórnych 157/2022-Dostawa stali gatunek 1.4301 155/2022-Zakup i dostawa 200 kg szczeliwa LENZING BTS 30 mm 154/2022-Zakup, dostawa oraz transport materiałów betonowych: kostka brukowa, płyty brukowe, krawężniki drogowe, obrzeża betonowe 152/2022-Przegląd 2 sztuk agregatów kogeneracyjnych HORUS HE-KEC-250/325-MG250-B w zakresie P3, P1, P2 151/2022-Zakup i dostawa myjki wysokociśnieniowej Karcher HD 8/18-M plus wraz z osprzętem 150/2022 - Zakup i dostawa 10 szt. łożysk UC 213 147/2022 - Sukcesywna dostawa hydrantów 144/2022-Sukcesywna dostawa materiałów ślusarskich 143/2022-Sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych 139/2022-Dostawa kabla YKXS 1x185 mm² - 60 m 137/2022-Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu przeglądu gaśnic- 103 szt. 132/2022-Dostawa akcesoriów monitoringu ujęcia wody i monitoringu wideo na ujęciu wody Kosowska Niwa 131/2022-Sukcesywna dostawa hydrantów 126/2022- Zakup i dostawa przepływomierzy do pomiaru ścieków. 124/2022-Sukce.dost.flokul.prosz.Superfloc C-448 lub równoważ.: Praestol 655 BC-S, Zetag 8180, Flopam FO 4650 do odwad.osadów ściek.na prasie Huber Q Press 800.2 w ilości 10 000 kg. 123/2022-Sukcesywna dostawa armatury do podłączeń domowych – część A (opaski do nawiercania POM); – część B (opaski żeliwo). 122/2022-Dostawa węży ciśnieniowych DN25 1” 120 m – 2 sztuki 2/2022-Sukcesywny odbiór z terenu Oczyszczalni Ścieków odpadów z czyszczenia studni kanalizacyjnych o kodzie odpadu 20.03.06 (100 ton) 121/2022-Sukcesywna dostawa 8 400 kg flokulantu emulsyjnego Flopam EM 840 HIB (lub jego zamienników SD 6081 lub Zetag 9248 FS) 120/2022-Dostawa komory żelbetowej prefabrykowanej dwuelementowej 118/2022-Dostawa zaworu dozującego podchloryn sodu, wyjmowalnego do czyszczenia Grundfos IV 0206-10 PVC/E/C 4U2-20/175 lub równoważnego ( 3 szt. ) 116/2022-Dostawa pompy dozującej gamma X GMXA 1602NPE99000UA10300PL01PL lub równoważnej z osprzętem – 3 sztuki 115/2022 - Wykonanie usługi bieżącej konserwacji koryta i brzegów rzeki Warty 114/2022 Dostawa ręczników frotte 113/2022-Dostawa przepływomierzy WaterMaster 112/2022-Sukcesywna dostawa złączek segmentowych z surowca PE 100 111/2022-Opracowanie projektu czasowej zmiany organizacji ruchu dla projektowanego wodociągu rozdzielczego Ø125 mm PE w ulicy Pogorzelskiej w Zawierciu 110/2022- Wirniki do pomp ściekowych 109/2022-A. Zakup armatury z żeliwa sferoidalnego DN 250 oraz DN 300 i DN 350. B. Zakup zasuw oraz złączy rurowych z żeliwa sferoidalnego DN 250 oraz DN 300 i DN 350. 107/2022-Wyk.rob.polega.na regulacji, poziom.oraz wymianie uszkodz.włazów kanaliz.w ciągu drogi kraj.DK 78, wojewódz.796 oraz ul. Aptecznej zarządz.przez Powiat.Zarząd Dróg w Z-ciu 106/2022-Sukcesywna dostawa rur i złączek PVC 105/2022-Dostawa elementów żelbetowych studni kanalizacyjnych 102/2022- Usługa leasingu operacyjnego na dostawę agregatu prądotwórczego 400 kVA 99/2022-Sukcesywna dostawa 8 400 kg flokulantu emulsyjnego Flopam EM 840 HIB (lub jego zamienników SD 2081 lub Zetag 9048 FS) 96/2022 - Wykonanie operatu i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wylotu w ulicy Łośnickiej 95/2022-Sukcesywna dostawa armatury i zasuw sieciowych 93/2022- Wywóz i utylizacja urobku po awariach ziemnych ok. 5000 ton kod odpadu 17 05 04 92/2022- Sukcesywna dostawa armatura do podłączeń domowych 91/2022- Usługa pielęgnacji zieleni  89/2022-Naprawa jezdni i chodników, montaż krawężników i obrzeży 87/2022-Sukcesywna dostawa opasek naprawczych ze stali nierdzewnej 86/2022- Dostawa stali gat.1.4301 84/2022-Usługa leasingu na dostawę samochodu do czyszczenia kanalizacji 83/2022-Sukcesywna dostawa wody mineralnej 82/2022-Zakup i dostawa wirników i noży do pomp ściekowych Hydro Vaccum 80/2022- Przegląd 3 sztuk dmuchaw DA253A 79/2022-Zakup i dostawa 27 sztuk filtrów powietrza (Filtron AM 480/2 ze śrubą ) z przeznaczeniem do 3 dmuchaw DA 253 A – H. Cegielski 78/2022-Zakup i dostawa pompy Grundfos 77/2022-Sukcesywna dostawa studni wodomierzowych z PCV DN 500 mm w ilości 80 sztuk 76/2022-Sukcesywna dostawa opasek naprawczych ze stali nierdzewnej 75/2022-Naprawa jezdni i chodników, montaż krawężników i obrzeży 74/2022-Sukcesywna dostawa mieszanki asfaltowej na zimno 73/2022-Sukcesywna dostawa olejów, smarów, filtrów, części samochodowych i chemii samochodowej 72/2022- Sukcesywna dostawa opon wraz z odbiorem zużytych, akumulatorów do pojazdów, filtrów i części do koparek 70/2022-Opracow. proj. wykonawczego przełączenia istn. przyłącza kanalizacji sanit. zlokal. w Zawierciu przy ul. Daszyńskiego 1 do istniejącej studni zlokal. w pasie drogowym ul. Daszyńskiego 68/2022-Sukcesywna dostawa złączek skrętnych zaciskowych do rur PE 61/2022- Usługa zakuwania węży hydraulicznych 60/2022- Usługa wulkanizacji i naprawy kół 59-2022- Wywóz i utylizacja urobku po awariach i robotach ziemnych ok 1500 ton kod odpadu 17 05 04 58-2022- Usługa hydrodynamicznego czyszczenia betonowej kanalizacji sanitarnej fi 800 o stopniu zanieczyszczenia odpowiadającemu 1/2 średnicy przy pomocy pojazdu ciśnieniowego z recyklingiem 57/2022-Świadczenie usług koparką kołową o głębokości kopania minimum 5 m oraz samochodem samowyładowczym 56/2022-Zakup i sukcesywna dostawa uniwersalnych łączników zakleszczających się na rurze do łączenia rur stalowych, żeliwnych, AC, PE i PVC 53/2022-Sukcesywna dostawa koagulantu żelazowego PIX 113 do chemicznego strącania fosforu w ilości 150 Mg 52/2022 Ogłoszenie o sprzedaży fiata Doblo 50-2022 Dostawa oleju napędowego, benzyny bezołowiowej Pb95 i oleju napędowego o podwyższonych parametrach eksploatacyjnych 49/2022-Sukcesywna dostawa materiałów ślusarskich na 2022 r. 48/2022-Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych 47/2022-Sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych na 2022 r. 46/2022- Sukcesywna dostawa gazów technicznych 45/2022-Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z PE Ф 125 metodą przewiertów sterowanych w ulicach: Wenecka, Słowackiego, Pogorzelska w Zawierciu o łącznej długości około 595 mb 44/2022-Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z PE Ф 160 metodą przewiertów sterowanych w ulicach: Sikorskiego w Zawierciu i Okiennik w Skarżycach o łącznej długości około 966 mb. 42/2022- Sukcesywna dostawa Rur PE 100 RC SDR 11 PN16 41/2022-Sukcesywna dostawa złączek elektrooporowych 39/2022 - Zakup samochodu do czyszczenia kanalizacji 38/2022-Sukcesywna dostawa artykułów biurowych 37/2022-Sukcesywna dostawa wodomierzy suchobieżnych do wody zimnej z nakładką radiową z konfiguracją wodociągową 36-2022- Przegląd okresowy klimatyzatorów 34/2022-Sukcesywna dostawa mieszanki asfaltowej na zimno 33/2022-Sukcesywna dostawa zaprawy szybkowiążącej HV KOMUNALTECHNIK HEVOLIT-FIX 3 (10 ton ) 30/2022-Sukcesywna dostawa łączników i akcesoriów wodociągowych 29/2022 Usługa wywozu i utylizacji urobku po awariach i robotach ziemnych ok 1500 ton kod 17 05 04 28/2022-Zakup i dostawa materiałów ślusarskich 27/2022-Zakup i dostawa materiałów do zabezpieczenia placu budowy 26/2022-Zakup i dostawa elektronarzędzi akumulatorowych 25/2022 -Sukcesywna dostawa odzieży ochronnej i środków ochrony osobistej 24/2022 - Sukcesywna dostawa odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego wg wykazu 23/2022 - Dostawa oleju napędowego, benzyny bezołowiowej Pb95 i oleju napędowego o podwyższonych parametrach eksploatacyjnych 22/2022- Zakup pomp do ścieków 20/2022-Usł. pełn. f-cji insp. nadz. inwest. „Bud. ruroc. do awaryj. transp. ścieków z możliw. całk. odcięcia komór defosfat. oraz przebud. koryta i komór odpływ. z kom. defosf.” 17/2022-Zakup i dostawa zestawu naprawczego do pompy L&M pracującej przy zagęszczaczu mechanicznym 16/2022- Sukcesywna dostawa podchlorynu sodu 7 700 kg w pojemnikach 35 kg 15/2022 - Sukcesywna dostawa złączek Gebo 12/2022-Zakup i dostawa elementów stalowych 11/2022-Sukcesywna dostawa plomb do wodomierzy 9/2022-Zakup piachu przemysłowego z transportem 8/2022-Sukcesywna dostawa kruszywa drogowego 6/2022 Zakup i dostawa krat pomostowych ze stali nierdzewnej 5/2022-Zakup i dostawa materiałów do zabezpieczenia placu budowy 4/2022-Zakup i dostawa elektronarzędzi akumulatorowych 3/2022-Zakup i dostawa materiałów ślusarskich 1/20200 - Sukcesywna dostawa odzieży ochronnej i środków ochrony osobistej Rok 2021

Numer/Nazwa Pobierz
Back to top
Skip to content