Misja, cele, obszary

Kluczowe priorytety i obszary działalności Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Zawierciu

Władze spółki

Władzami Spółki są następujące organy: Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza, Zarząd Spółki

Współpraca z regionem

Realizacja projektów na rzecz regionu oraz udział stowarzyszenia w organizacjach

Regulamin organizacyjny

Forma prawna i Regulamin organizacyjny wraz ze schematem organizacyjnym Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Zawierciu

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o. o. w zawierciu realizuje koncepcję, według której przedsiębiorstwo już na etapie budowania strategii uwzględnia interesy społeczne i ochronę środowiska

Zobacz więcej zdjęć i fotogalerii związanych z Rejonowym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.  Zawiercie (infrastruktura, potencjał rozwojowy i badawczy)

Back to top
Skip to content