Wszystkie najważniejsze sprawy związane z kosztami i cenami wody i ścieków RPWIK Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu publikuje w formie stosownych komunikatów i uchwał

“Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków”, która obowiązuje od dnia 26.10.2023 r. do dnia 25.10.2026 r. na terenie Gminy Zawiercie

Wyciąg z “Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków”, która obowiązuje od dnia 5.10.2021 r. do dnia 4.10.2024 r. na terenie Gminy Włodowice

Cennik Dyspozytorni Wod-Kan. (obowiązuje od 1.2.2024 r.)

Opłaty  za oczyszczanie nieczystości ciekłych dostarczanych pojazdami asenizacyjnymi na teren oczyszczalni ścieków w Zawierciu przy ul. Włodowskiej 21 (obowiązuje od 3.11.2022 r.)

Opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych kanalizacją deszczową będącą w posiadaniu Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Obowiązuje od 1.4.2024 r.

Back to top
Skip to content