Wszystkie najważniejsze sprawy związane z kosztami i cenami wody i ścieków RPWIK Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu publikuje w formie stosownych komunikatów i uchwał

Wyciąg z “Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków”, która obowiązuje od dnia 03.11.2020 r. do dnia 02.11.2023 r. na terenie Gminy Zawiercie

Wyciąg z “Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków”, która obowiązuje od dnia 23.06.2018 r. do dnia 22.06.2021 r. na terenie Gminy Włodowice

DOTYCZY: MIESZKAŃCÓW UL. OSADA MŁYŃSKA W RUDNIKACH NA TERENIE GMINY WŁODOWICE

W związku z odmową PGW Wody Polskie w Poznaniu zatwierdzenia nowej taryfy informujemy, że do dnia zatwierdzenia nowego wniosku taryfowego obowiązują dotychczasowe ceny i stawki opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki.

Oferta Dyspozytorni Wod. – Kan. (obowiązuje od 1.3.2021 r.)

Back to top
Skip to content