Zasady postępowania w przypadku ubiegania się o podłączenie nieruchomości do miejskiej sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej.

.

Zobacz komplet wzorów dokumentów dla Klientów

.

.

Uzyskanie uzgodnienia branżowego / lokalizacyjnego

Procedura uzyskania uzgodnienia branżowego dla projektowanej inwestycji lub aktualizacji mapy
zasadniczej

.

Pobieranie próbek wody

Laboratorium RPWiK Sp. z o.o. w Zawierciu wykonuje badania wody wyłącznie dla potrzeb własnych Klientów

.

Laboratorium RPWiK Sp. z o.o. w Zawierciu wykonuje badania ścieków wyłącznie dla potrzeb własnych Klientów

.

Zobacz kluczowe obszary działań naszego laboratorium naszego Działu Kontroli Jakości Wody i Ścieków.

.

.

Masz pytania, wątpliwości lub temat, którego nie ma w wykazie spraw do załatwienia skontaktuj się z nami.

.

.

Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków

Krok po kroku jak zawrzeć umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków wymaga z RPWIK Zawiercie

.

Zgłoś reklamację, awarię, problem lub aktualizację danych

.

Back to top
Skip to content