Misją Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Zawierciu jest dostarczanie wody dobrej jakości w odpowiedniej ilości oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków w sposób nieszkodliwy i nieuciążliwy dla środowiska.

Kluczowe cele spółki:
  • zapewnienie ciągłej dostawy wody o odpowiedniej jakości wszystkim odbiorcom,
  • odbiór ścieków od wszystkich odbiorców i oczyszczanie ich w stopniu wymaganym przez pozwolenia wodno – prawne,
  • obniżenie kosztów działalności,
  • prowadzenie działań w celu zaspokojenia potrzeb i oczekiwań klientów,
  • uzyskanie dobrego wizerunku spółki,
  • prowadzenie wszechstronnej działalności proekologicznej.
Obszar działalności:

Obszar działalności Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Zawierciu obejmuje Gminę Zawiercie.

Back to top
Skip to content