Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zawierciu eksploatuje sieć wodociągową na terenie miasta Zawiercie. Jest to układ sieci wodociągowej mieszany w którym część przewodów istnieje w postaci obwodów zamkniętych, a pozostałe (zwykle położone na skraju sieci) funkcjonują w układzie końcówkowym.

Długości czynnej sieci wodociągowej:

  • sieć magistralna 17,3 km
  • sieć rozdzielcza wodociągowa 224,8 km
  • przyłącza wodociągowe 102,0 km
Back to top
Skip to content