RPWiK eksploatuje na terenie Zawiercia siecią kanalizacyjną, siecią kanalizacyjną ogólnospławną, kanalizacją deszczową oraz przyłączami kanalizacyjnymi

Eksploatowane obiekty

Głównym zadaniem Oczyszczalni ścieków w Zawierciu jest oczyszczanie ścieków komunalnych, czyli pochodzących z systemu kanalizacyjnego miasta.

Kontrola jakości ścieków

Proces oczyszczania ścieków z pogłębionym usuwaniem azotu i fosforu odbywa się metodą biologiczną, wspomaganą chemicznym usuwaniem fosforu.

Back to top
Skip to content