Nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia prowadzony jest przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zawierciu, w oparciu o ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2018 , poz. 650), oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).

Laboratorium badania jakości wody

W celu zapewnienia najwyższej jakości dostarczanej wody, zostały wyznaczone  stałe, monitoringowe punkty kontrolne na całej sieci dystrybucyjnej, z których pobierana jest  woda do badań laboratoryjnych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zawierciu opartego na ustalonym harmonogramie poboru prób oraz wewnętrznej kontroli Przedsiębiorstwa Wodociągowego.

Badania wody wykonywane są przez zewnętrzne akredytowane laboratorium oraz wewnętrzne laboratorium wodociągowe posiadające Politykę Jakości Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg Norm PN-ISO 9001:2015.

W celu zapewnienia pełnej satysfakcji Klienta, RPWiK Sp. z o.o. zatrudnia w swoim laboratorium wysoko wykwalifikowany personel, którego kompetencje sprawdzane są poprzez udział w międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych. Badanie są prowadzone wg sprawdzonych metodyk, przy wykorzystaniu wzorcowanego wyposażenia pomiarowego.

Tabela z parametrami jakości wody zasilająca gminę Zawiercie publikowana na stronie RPWiK Sp. z o.o., potwierdza, że nasza woda jest zdatna do użycia, zdrowa, bezpieczna i smaczna.

Jedyny proces uzdatniania jaki prowadzony jest na ujęciach to dezynfekcja. Na ujęciu Stary Rynek dezynfekcja jest prowadzona w sposób ciągły, na ujęciach w Bzowie, Karlinie, Parkoszowicach czy Skarżycach okresowo.

Obecność chloru niszczy bakterie i wirusy oraz zapobiega wtórnemu ich rozwojowi w sieci wodociągowej. Poziom wolnego chloru na sieci podlega monitorowaniu na każdym etapie dystrybucji przez wykwalifikowanych pracowników RPWiK Sp. z o.o. w Zawierciu.

 


Światowa Organizacja Zdrowia [WHO] zapewnia:

„Dzięki wodociągom dostarczającym wodę dezynfekowaną chlorem powstrzymano wyniszczające epidemie i doprowadzono w ostatnim stuleciu do niespotykanego dotychczas w rozwoju ludzkości wydłużenia się przeciętnego trwania życia”.

Back to top
Skip to content