Na chwile obecną RPWiK Sp z o.o. eksploatuje na terenie Zawiercia siecią na którą składa się:

  • sieć kanalizacyjna 63,6 km +111,0 km umowa użyczenia (kanalizacja wybudowana w ramach zadania “Gospodarka Ściekowa Zawiercia”)
  • sieć kanalizacyjna ogólnospławna 11,0 km
  • przyłącza kanalizacyjne 57,7 km
  • kanalizacja deszczowa 31,3 km
Back to top
Skip to content