Przyłączenie do sieci

Procedura krok po kroku w jaki sposób należy przeprowadzić proces przyłączania do sieci

.

Taryfy i cenniki

Wykaz cen wody i ścieków oraz opłaty za oczyszczanie nieczystości ciekłych

.

Wodomierze

Informacje dotyczące zabudowy wodomierza, uszkodzenia i wymiany wodomierza głównego, legalizacji i ekspertyzy wodomierza.

.

Jeżeli szukasz umów, wzorów dokumentów dot. zaopatrzenia w wodę i odbiór ścieków znajdziesz je w części Dokumenty

.

Informacje dla dostawców

Podstawowe informacje i dokumenty, które obowiązują dostawców ścieków i dostawców nieczystości ciekłych

.

Regulaminy

Zbiór dokumentów związanych z  dostawą wody oraz odbiorem ścieków

.

Back to top
Skip to content