Badania laboratoryjne

Cele Dział Kontroli Jakości Wody i Ścieków oraz zakres wykonywanych badań.

.

Usługi asenizacyjne

Zakres usług asenizacyjnych (opróżnianie szamb, transport nieczystości i oczyszczanie na oczyszczalni ścieków w Zawierciu).

.

Ciśnieniowe oczyszczanie sieci

Proces ciśnieniowego oczyszczania sieci polega oraz wypompowywania zanieczyszczeń ze studzienek kanalizacyjnych i wpustów ulicznych.

.

Back to top
Skip to content