Oświadczenie:

    Cofam akceptację na przesyłanie i udostępnianie przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Zawierciu faktur, duplikatów faktur, korekt faktur w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail.

    Back to top
    Skip to content