• Laboratorium RPWiK Sp. z o.o. w Zawierciu wykonuje badania wody wyłącznie dla potrzeb własnych Klientów.
 • Próbka wody do badań może być pobrana przez upoważnionego pracownika Laboratorium lub przez Klienta.
 • Prosimy wcześniej uzgodnić termin dostarczenia próbek do laboratorium – telefon kontaktowy 32 67 73830.
 • W przypadku samodzielnego pobierania próbki wody prosimy o zastosowanie poniższych zaleceń.

 

Pobieranie próbek wody do badań mikrobiologicznych         

 1. Próbkę zaleca się pobierać z kranu najczęściej używanego, w dobrym stanie technicznym, unikać kranów z mieszaczem wody zimnej i ciepłej.
 2. Do badania pobrać wyłącznie wodę zimną.
 3. Z kranu należy zdjąć perlatory, uszczelki, sitka.
 4. Jeżeli kran jest zanieczyszczony należy go oczyścić i opłukać wodą.
 5. Spuszczać wodę przez kilka minut do momentu ustabilizowania się jej temperatury.
 6. Najpierw pobieramy wodę do badań mikrobiologicznych, a następnie fizykochemicznych.
 7. Wysterylizować wylewkę kranu:
  • metalową opalić płomieniem (np. tampon z waty nasączonej denaturatem),
  • z tworzywa zanurzyć w denaturacie.
 8. Ponownie spuścić wodę aż do ustabilizowania temperatury.
 9. Otworzyć opakowanie sterylnej butelki otrzymanej w Laboratorium, otworzyć butelkę, odkręcić zakrętkę, napełnić butelkę wodą do pierwszego przewężenia i zakręcić. Nie wolno przepłukiwać butelki pobieraną wodą ani dotykać wewnętrznej części butelki i korka.
 10. Butelkę trwale oznakować w celu identyfikacji próbki.


Pobieranie próbek wody do badań fizykochemicznych   

 1. Próbkę wody do badań fizykochemicznych należy pobrać bezpośrednio po pobraniu próbki do badania mikrobiologicznego.
 2. Jeżeli pobiera się próbkę wody wyłącznie do badania fizykochemicznego należy wykonać czynności opisane jak wyżej od punktu 1 do 5 włącznie.
 3. Próbkę wody pobrać do butelki typu PET po wodzie mineralnej pojemności ok. 1 litra.
 4. Butelkę przepłukać pobieraną wodą, napełnić powoli do przelania tak, aby nie pozostawić pęcherzyków powietrza i zakręcić.
 5. Butelkę trwale oznakować w celu identyfikacji próbki.

Pobrane do badania próbki wody zaleca się niezwłocznie dostarczyć do Laboratorium.  Jeżeli jest to niemożliwe należy je przechować w temperaturze 4-5 oC i transportować schłodzone, chroniąc przed słońcem.

Do próbek prosimy dołączyć zlecenie na wykonanie badania (druk do pobrania) ; zlecenie można wypełnić również na miejscu w Laboratorium.

Sposób pobierania próbki wody do badania czas oraz warunki transportu mają wpływ na uzyskane wyniki badań.

Back to top
Skip to content