• Home
  • Wydarzenia
  • Budowa kanalizacji sanitarnej PVC 200 wraz z przyłączami PVC 160 w ul. Widnej w Zawierciu

Długości projektowanych sieci kanalizacyjnych poszczególnych średnic przedstawiają się następująco:

  • rury PVC 200 x 5,9 L=461,0 mb
  • rury PVC 160 x 4,7 L=56,0 mb

 

Back to top
Skip to content