Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. informuje, że w dniu 29.07.2021 r. zakończone zostały prace związane z modernizacją sieci wodociągowej w ul. Mrzygłodzkiej. W roku 2021 wykonano 558 mb nowego wodociągu z rur PE 125RC; DZ 125mm oraz 52 szt. przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych na łączna długość 227 mb. Przez cały okres modernizacji sieci wodociągowej w ul. Mrzygłodzkiej w latach 2020 – 2021 wykonano łącznie 1394 mb wodociągu oraz 119 szt. przyłączy wodociągowych o łącznej długości 517 mb.

Czytaj więcej

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zostało partnerem Zawierciańskiego Klastra Energii. Nadrzędnym celem Klastra jest dążenie do poprawy stanu środowiska naturalnego i poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii. Wśród korzyści, mających być efektem jego funkcjonowania są przede wszystkim niższe kwoty energii. W dniu 27 lipca 2021 roku w Urzędzie Miasta zostało w tym zakresie podpisane Porozumienie pomiędzy Miastem Zawiercie a Partnerami Klastra.

Czytaj więcej

Zarząd Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu ul. 11 Listopada 2  zwraca się z ogromną prośbą do mieszkańców Gminy Zawiercie i właścicieli działek rekreacyjnych o rozważne i możliwie oszczędne korzystanie z wody oraz ograniczenie do minimum podlewania przydomowych ogródków i trawników w czasie upałów.

Pobór wody do napełnienia basenu czy podlewania ogródka może spowodować, że w danym momencie innym braknie jej do celów bytowo-socjalnych.

Jeszcze raz bardzo prosimy mieszkańców o zrozumienie zaistniałej sytuacji oraz zastosowanie się do powyższej prośby

Czytaj więcej

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. informuje, że od dnia 07.06.2021 r. przystąpiliśmy do realizacji budowy wodociągu DN 350 z żeliwa sferoidalnego zgodnie z projektem budowlanym pt.” Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego sieci wodociągowej rozdzielczej od ul. Zachodniej do Stacji Pomp przy ul. Stary Rynek”.

Czytaj więcej

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje o zakończeniu inwestycji polegającej na przebudowie węzła magistrali wodociągowej w ul. Łośnickiej. Wymieniono 2 zasuwy sieciowe DN400, zasuwę DN300 oraz ułożono łącznie 8,5mb magistrali wodociągowej z żeliwa sferoidalnego o średnicy nominalnej DN400/DN300.

Czytaj więcej

Back to top
Skip to content