Informacja dla Wspólników RPWiK Sp. z o. o. z siedzibą w Zawierciu

Zarząd Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. z siedzibą w Zawierciu informuje, iż następujące dokumenty:

Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Zawierciu za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.
Sprawozdanie z działalności Zarządu jako Organu Spółki Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Zawierciu za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

dostępne są dla Wspólników RPWiK Sp. z o. o. w siedzibie Zarządu – w Zawierciu przy ul. 11 Listopada 2, w Dziale Rozwoju i Jakości, w godzinach pracy obowiązujących w Spółce.

Informacje dla Wspólników

Czytaj więcej

Zarząd Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Zawierciu informuje, iż następujące dokumenty:

Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za okres 01.01.2022 r. do 31.12.2022r.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
Sprawozdanie z działalności Zarządu jako Organu Spółki Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

dostępne są dla Wspólników RPWiK Sp. z o.o. w siedzibie Zarządu – w Zawierciu przy ul. 11 Listopada 2, w Dziale Rozwoju i Jakości, w godzinach pracy obowiązujących w Spółce.

Informacja dla Wspólników

Czytaj więcej

Back to top
Skip to content