Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. informuje, że w dniu 29.07.2021 r. zakończone zostały prace związane z modernizacją sieci wodociągowej w ul. Mrzygłodzkiej. W roku 2021 wykonano 558 mb nowego wodociągu z rur PE 125RC; DZ 125mm oraz 52 szt. przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych na łączna długość 227 mb. Przez cały okres modernizacji sieci wodociągowej w ul. Mrzygłodzkiej w latach 2020 – 2021 wykonano łącznie 1394 mb wodociągu oraz 119 szt. przyłączy wodociągowych o łącznej długości 517 mb.

Back to top
Skip to content