Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zostało partnerem Zawierciańskiego Klastra Energii. Nadrzędnym celem Klastra jest dążenie do poprawy stanu środowiska naturalnego i poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez inwestycje w odnawialne źródła energii. Wśród korzyści, mających być efektem jego funkcjonowania są przede wszystkim niższe kwoty energii. W dniu 27 lipca 2021 roku w Urzędzie Miasta zostało w tym zakresie podpisane Porozumienie pomiędzy Miastem Zawiercie a Partnerami Klastra.

Back to top
Skip to content