Informujemy, że z dniem 3.11.2021r. zgodnie z Uchwałą nr 52/2021 Zarządu Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu będą obowiązywały nowe stawki opłat za oczyszczanie nieczystości ciekłych.

Uchwała nr 52/2021

Back to top
Skip to content