Przystępujemy do kolejnego etapu modernizacji ujęcia wody “Kosowska Niwa”. Trwa montaż trzech zestawów pompowych, każdy o mocy 110 kW i wydajności 350 m3 wody na godzinę.

Back to top
Skip to content