X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA  NAUKOWO-TECHNICZNA – Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody, której organizatorem była Politechnika Śląska w Gliwicach, odbyła się w dniach 22-23.04.2021 r. Głównym jej celem była wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami uczelni, instytucji naukowo-badawczych, spółek wodno-ściekowych, gmin.

Najważniejszym punktem konferencji było omówienie zatwierdzonej 16.12.2020 r. Dyrektywy DWD, którą będziemy zobowiązani implementować do przepisów krajowych w ciągu dwóch najbliższych lat. Nowe wytyczne mają na celu poprawę bezpieczeństwa wody pitnej poprzez dostosowanie zalecanych wartości badanych parametrów do postępu technicznego oraz wprowadzeniu szeregu zmian związanych m.in. z ograniczeniem wycieków czy obowiązkiem informowania konsumentów.

Zarząd wraz z kadrą kierowniczą został zaproszony do udziału w debacie przez  Panią Prof. dr. hab. inż. Izabelę  Zimoch.

Back to top
Skip to content