• Home
  • Wydarzenia
  • Zakończenie przebudowy wodociągu rozdzielczego w ul. Piłsudskiego

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje o zakończeniu inwestycji polegającej na przebudowie wodociągu rozdzielczego wraz z przyłączami w ul. Piłsudskiego. Wykorzystując metodę przewiertów sterowanych ułożono 650 mb sieci wodociągowej z rur PE 100RC; DZ 125mm oraz 25 szt. przyłączy wodociągowych o łącznej długości 251 mb . Zabudowano również nowe 3 hydranty przeciwpożarowe.

Back to top
Skip to content