• Home
  • Wydarzenia
  • Zakończenie przebudowy węzła magistrali wodociągowej w ul. Łośnickiej

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje o zakończeniu inwestycji polegającej na przebudowie węzła magistrali wodociągowej w ul. Łośnickiej. Wymieniono 2 zasuwy sieciowe DN400, zasuwę DN300 oraz ułożono łącznie 8,5mb magistrali wodociągowej z żeliwa sferoidalnego o średnicy nominalnej DN400/DN300.

Równolegle poddano modernizacji sieć wodociągową na skrzyżowaniu ul. Łośnickiej oraz ul. Bocznej. Wykonano 12mb wodociągu z rur PE 125RC; DZ 125mm. Wymieniono także 3 zasuwy sieciowe o średnicach DN100 oraz DN50.

Back to top
Skip to content