• Home
  • Wydarzenia
  • Rozpoczęcie realizacji budowy wodociągu rozdzielczego ul. Zachodnia – ul. Stary Rynek

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. informuje, że od dnia 07.06.2021 r. przystąpiliśmy do realizacji budowy wodociągu DN 350 z żeliwa sferoidalnego zgodnie z projektem budowlanym pt.” Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego sieci wodociągowej rozdzielczej od ul. Zachodniej do Stacji Pomp przy ul. Stary Rynek”.

Projektowana długość wodociągu wynosi 1535 mb o wartości kosztorysowej 2.855.376,74 zł netto (3.512.113,39 zł brutto).

Na realizację tej inwestycji uzyskaliśmy:

  • Pozwolenie na budowę  wydane Decyzją Nr 9/20 z dnia 28.02.2020 r. przez Wojewodę Śląskiego,
  • Pozwolenie na budowę wydane Decyzją Nr 97/2020 z dnia 2401.2020 r. przez Starostę Zawierciańskiego
  • Pozwolenie na budowę wydane Decyzją Nr 173/2020 z dnia 24.02.2020 r. przez Starostę Zawierciańskiego

Back to top
Skip to content