SPECJALISTA DS. TECHNICZNYCH

Warunki zatrudnienia:

 • pełen etat
 • zatrudnienie na podstawie umowę o pracę (3 m-ce okres próbny)
 • praca stacjonarna
 • wynagrodzenie: 4400 zł brutto

Praca biurowa polegająca między na:

 • rozliczanie prowadzonych przez RPWiK Sp. z o.o. inwestycji w oparciu o dokumenty księgowe i dokumentacje powykonawcze,
 • prowadzenie sprawozdawczości w zakresie gospodarki wod-kan realizowanej w RPWiK Sp. z o.o,
 • obsługa interesantów związana z zawieraniem i przepisywaniem umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków, przyjmowaniem zleceń na wykonywanie robót, załatwianiem formalności związanych przyłączaniem do sieci,
 • sporządzanie prostych kosztorysów powykonawczych na wykonane przez RPWiK Sp. z o.o. roboty  w oparciu o dostarczone obmiary robót,
 • archiwizacja dokumentacji technicznej i prawnej,
 • inne prace zlecone przez przełożonego.

Wykształcenie:

 • min. średnie – techniczne

Wymagane kompetencje:

 • znajomość Prawa Budowlanego i przepisów branżowych dot. Gospodarki wodno-ściekowej,
 • podstawowa wiedza w zakresie projektowania i budowy obiektów liniowych (przyłącza, sieci wod-kan),
 • doświadczenie w branży instalacyjnej (np. wykonawstwo robót, projektowanie instalacji lub sieci, nadzór nad robotami, obsługa inwestycji – (min. 2 lata),
 • umiejętność czytania i analizowania dokumentacji projektowej lub wszelkiej dokumentacji, która określa rodzaj, zakres i sposób wykonania inwestycji czy przedsięwzięcia inwestycyjnego,
 • znajomość pakietu biurowego MS Office,
 • umiejętność obsługi sprzętów biurowych,
 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętność prowadzenia bezpośredniej obsługi klienta,
 • komunikatywność łatwość nawiązywania kontaktów,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność i kreatywność w działaniu,
 • skrupulatność, sumienność,
 • dobra organizacja pracy,
 • zdolność analitycznego myślenia

Dodatkowe (mile widziane) wymagania i doświadczenia:

 • wykształcenie wyższe techniczne w kierunku inżynieria sanitarna, budownictwo lub pokrewne,
 • umiejętność kosztorysowania prostych robót budowlanych i instalacyjnych w zakresie przyłączy i sieci wod-kan,
 • umiejętność obsługi programu kosztorysowego BIMestiMate 3

Klauzula informacyjna – rekrutacja

W składanym CV prosimy o zawarcie informacji:

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest RPWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu , 42-400 Zawiercie ul. 11 Listopada 2  moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

Back to top
Skip to content