RPWiK Sp. z o.o. w Zawierciu informuje, że w dniu 2021-12-6, od godziny  10:20  do godziny  14:00 z powodu uszkodzenia przyłącza wodociągowego przez firmę zewnętrzną przy ul. Rolniczej 79 wystąpi przerwa w dostawie wody.

Dotyczy :

  • ul. Rolnicza na odcinku od nr 50 do nr 147
  • ul. Mrzygłodzka 7
  • ul. Szkolna od nr 60 do 71
Back to top
Skip to content