Forma prawna Spółki

Zgodnie z Aktem Notarialnym spisanym w dniu 18.05.2004 r. Repertorium A Nr 13189/2004 Spółka prowadzi działalność pod firmą Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zawierciu, ul. 11 Listopada 2. Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 27.07.2004r. i otrzymała numer KRS 0000213560.

Regulamin organizacyjny wraz ze schematem organizacyjnym Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zawierciu

Back to top
Skip to content