RPWiK Sp. z o.o. w Zawierciu informuje, że w dniu 2023-10-31, od godziny 8:00 do godziny 15:00 z powodu prac na sieci wodociągowej przy ul. Kościuszki 1 wystąpi przerwa w dostawie wody.

Dotyczy :

  • ul. Marszałkowska,
  • ul. Widok,
  • ul. Plac J. Dąbrowskiego nr 5-9,
  • ul. Powstańców Śląskich,
  • ul. 3 Maja,
  • ul. Sądowa
  • ul. Zegadłowicza
Back to top
Skip to content