RPWiK Sp. z o.o. w Zawierciu informuje, że w dniu 2021-07-29, od godziny 12:30  do godziny  17:00 z powodu uszkodzenia wodociągu przez firmę zewnętrzną przy ul. Nowowierzbowej 5 wystąpi przerwa w dostawie wody.

Dotyczy :

  • ul. Nowowierzbowa
  • ul. Mickiewicza
  • ul. Gałczyńskiego
  • ul. Kwietniowa
  • ul. Źródlana 4
  • ul. Zuzanka od 25 do 41
  • ul. Żytnia 2
Back to top
Skip to content