• Home
  • Ogłoszenia
  • Informacja dla Wspólników RPWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, termin zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego został przedłużony o 3 miesiące, tj. do 30 września 2020 r.

W związku z powyższym, o terminie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników wszyscy wspólnicy zostaną poinformowani w odpowiednim czasie.

 

 
Back to top
Skip to content