• Home
  • Wydarzenia
  • Budowa kanału do alternatywnego transportu ścieków na Oczyszczalni Ścieków – cd.

Trwają prace modernizacyjno-remontowe na oczyszczalni ścieków komunalnych w Zawierciu. Obecnie prowadzone są wykopy pod koryto żelbetowe oraz rury GRP do alternatywnego transportu ścieków po osadnikach wstępnych.

Back to top
Skip to content