• Home
  • Wydarzenia
  • Budowa kanału do alternatywnego transportu ścieków na Oczyszczalni Ścieków

Od kilku dni na terenie oczyszczalni ścieków komunalnych w Zawierciu trwają prace modernizacyjno-remontowe. Przedmiotem modernizacji jest budowa kanału do alternatywnego transportu ścieków po osadnikach wstępnych. Remont będzie polegał na wymianie na nowe koryta odpływowego ścieków po komorach biologicznej defosfatacji. Celem robót jest zwiększenie wariantów transportu ścieków oraz zwiększenie bezpiecznej eksploatacji oczyszczalni na wypadek dużego napływu ścieków. Koszt realizacji robót wynosi 1 070 100 zł brutto, planowany termin zakończenia to 31 lipca 2022 roku.

Back to top
Skip to content